-->
. Imieniny :
Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga

43-143 Lędziny      ul. Hołdunowska 13

tel./fax 32 2167524      e-mail: sp3ruberga@op.pl

GŁÓWNA                     DZWONKI                      PODRĘCZNIKI                      PLAN LEKCJI                      DYREKCJAZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGODebata o edukacji – wizyta szefowej MEN w Lędzinach
Minister Anna Zalewska wzięła udział w lokalnej debacie oœwiatowej na terenie województwa œlšskiego. Konferencja „Edukacja na potrzeby jutra – jakoœć kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w œwietle nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty” odbyła się w poniedziałek w Lędzinach.Poniedziałkowa konferencja powišzana była ze œwiętem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach, która co roku obchodzi swoje œwięto dokładnie 13 czerwca o godzinie 13.00.


ARTUKUŁ NA STRONIE MEN
WAKACJE BEZ UZALEŻNIEŃ
Urzšd Miasta i Miejski Oœrodek Kultury w Lędzinach zaprasza wszystkie dzieci w wieku szkolnym do 14 lat, na zajęcia organizowane w terminie od 5 lipca do 25 sierpnia 2016 roku, w ramach programu "Wakacje bez uzależnień". Zajęcia i warsztaty będš odbywały się w dwóch placówkach: MOK Lędziny, ul. Hołdunowska 39, oraz ZS Lędziny, ul. Goławiecka 36. W programie wakacji, oprócz zajęć stacjonarnych przewidywane jest wiele innych atrakcji, m.in. wycieczki, przedstawienia, warsztaty wyjazdowe, piknik na zakończenie wakacji. Zapisy na wakacje przyjmujemy od 20 czerwca 2016 roku. Iloœć miejsc ograniczona. Szczegółowy harmonogram wakacji dostępny jest w siedzibie MOK Lędziny oraz w ZS Lędziny. W tych dwóch instytucjach przyjmujemy zapisy na wakacje, z tym że zgłoszone dziecko może korzystać z zajęć w ramach programu "Wakacje bez uzależnień" tylko w jednej placówce.


PLAKAT


HARMONOGRAM - MOK


HARMONOGRAM - GOŁAWIEC
RZECZY ZNALEZIONE
W szatniach dolnych czekajš na właœcicieli rzeczy pozostawione przez uczniów. Prosimy o odbiór. Po zakończeniu roku szkolnego rzeczy nie odebrane zostanš przekazane do utylizacji.
„KANGUR 2016” i „MAKS MATEMATYCZNY”
W marcu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie KANGUR. W tym roku chętnych było aż 57 uczniów z klas od II - VI. Możemy się pochwalić 6 wyróżnieniami. Kolejny sukces to I miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej ucznia klasy 4B MICHAŁA LEJA w konkursie MAKS MATEMATYCZNY. ...więcej
NOWOCZEŒNIE O STAROŻYTNOŒCI
3 czerwca uczniowie klasy IV a brali udział w nietypowej lekcji historii zorganizowanej przez Katarzynš Kałka. Uczniowie na lekcji wykorzystali aplikacje ocoolar, która łšczy papierowy podręcznik z cyfrowym œwiatem za pomocš technologii rozszerzonej rzeczywistoœci. ...więcej
SZEKSPIRIADA
19 maja odbył się IX finał Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy w Języku Angielskim Szekspiriada.Naszš szkołę reprezentowali: Gloria Nowak z klasy V oraz Sebastian Wojciech z klasy IV. Gloria Nowak okazała się najlepsza w tej rywalizacji – zdobyła I miejsce w kategorii : Szkoły podstawowe. ...więcej
TANIEC PRZYGODĽ I PASJĽ
Jak już wielokrotnie przekonaliœmy się, nasza szkoła wspiera rozwój talentów i pozwala realizować marzenia. I takš też możliwoœć otrzymały uczennice klas II A i II B. ...więcej
WIERSZEM OPOWIEDZIANE
Dnia 12 maja w naszej szkole goœciła poetka pani Gabriela Kotas. Odwiedziła ona uczniów klas II A i II B. Celem spotkania było propagowanie pięknego i słowa i popularyzacja utworów naszego Goœcia. ...więcej
NIETYPOWA LEKCJA PRZYRODY
W dniach 11 i 12 maja uczniowie klasy VIa oraz VIc z paniš Agatš Kruszyńskš udali się na nietypowš lekcję przyrody do Oczyszczalni Œcieków w Lędzinach. ...więcej
Konkurs czytelniczy- „Jeżycjada”
11 maja br. 3 uczennice naszej szkoły: Alicja Œcierska, Angelika Górecka i Zofia Mitmańska wzięły udział w VI edycji Rejonowego Konkursu Czytelniczego, który odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Tychach. ...więcej
ŒWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Majowe œwięto kojarzy się z radoœciš i nadziejš. Jest lekcjš patriotyzmu i właœciwej postawy obywatelskiej. Tak też jest i w tym roku w naszej szkole. Uroczysta akademia z okazji Œwięta Konstytucji 3 Maja ma na celu przypomnieć o tym ważnym wydarzeniu historycznym, które jest œwiętem narodowym. ...więcej
1050 - LECIE CHRZTU POLSKI
27 kwietnia w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji 1050- lecia chrztu Polski. Przed twórcami stanęło niezwykłe wyzwanie: jak pokazać to arcyważne wydarzenie sprzed 1000 lat, tak aby jego ważnoœć zrozumieli uczniowie naszej szkoły? ...więcej
CZY MOŻNA POLUBIĆ BATERIE?
Jesieniš 2015r. nasza szkoła przystšpiła do ogólnopolskiego konkursu „Polub baterie”, dotyczšcego prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami, organizowanego przez firmę Remondis Electrorecycling S.A. Nasze działania, pod okiem nauczycieli przyrody, trwały do kwietnia 2016r. ...więcej
SAMODZIELNIE I NIESZABLONOWO - ODYSEJA UMYSŁU
Wielki sukces naszych ODYSEUSZY:)
W międzynarodowym konkursie w finale ogólnopolskim w Gdyni nasze drużyny zdobyły wysokie miejsca: 5 i 21. To wielki sukces uczniów lędzińskiej "trójki". Udowodnili, że potrafiš marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myœleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwišzania oryginalne i efektywne zarazem. GRATULACJE!!!! ...więcej
WYRÓŻNIONE MARZENIA
Do grona uczniów spełniajšcych swoje marzenia dołšczyła uczennica klasy II a, Martyna Górecka, zdobywajšc wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Entliczek-Pentliczek” organizowanym przez Miejski Oœrodek Kultury w Lędzinach. ...więcej
ROZMAWIAJMY O UCHODCACH
„Rozmawiajmy o uchodŸcach” jest projektem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oœwiaty oraz Fundacjš Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Program dotyka spraw uchodŸców i procesów migracyjnych oraz sposobów na to, by otwarcie poruszać te tematy. Zapraszamy na stronę internetowš: www.ceo.org.pl/migracje
NAGRODA SPECJALNA UKS „Orka”
Z okazji jubileuszu 25 - lecia uzyskania samorzšdnoœci miasta Lędziny Uczniowski Klub Sportowy „Orka” otrzymał nagrodę specjalnš Burmistrza Miasta Lędziny Krystyny Wróbel. ...więcej
MAGIA KINA
14 listopada 2016r. w sali widowiskowo-kinowej „Piast” planowania jest lekcja w kinie – Magia kina, tajniki sztuki filmowej. ...więcej
Ogólnokrajowy konkurs matematyczny Pangea
Uczniowie naszej szkoły brali udział w krajowym konkursie Pangea. Głównym celem konkursu jest propagowanie matematyki wœród młodzieży. ...więcej
NOC Z ANDERSENEM
Oœmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w „Nocy z Andersenem” organizowanej przez Miejskš Bibliotekę Publicznš w Lędzinach. Jest to międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w tym samym czasie, w noc z 1 na 2 kwietnia, w wielu europejskich miastach. ...więcej
KONKURS RELIGIJNY „W Jezusie poznajemy Boże miłosierdzie”
Dnia 21 kwietnia 2016r. w Bieruniu Starym odbył się rejonowy konkurs religijny dla klas 2 i 3 szkoły podstawowej. Naszš szkołę reprezentowały uczennice klasy III B Jolanta Bożek, Maria Bannert, Emilia Drabik.Uczennice naszej szkoły zajęły II miejsce. ...więcej
PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Na ten dzień czekali długo wszyscy pierwszoklasiœci- 20 kwietnia zostali oni pasowani na czytelników. ...więcej
ŻONKILE PAMIECI
19 kwietnia w szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach realizowano akcję społeczno – edukacyjnš „Żonkile 2016”, której organizatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Dla uczniów klas IV – VI zaplanowano szereg działań majšcych przybliżyć im tematykę holokaustu i wydarzeń zwišzanych z wybuchem powstania w Gettcie Warszawskim. ...więcej
RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
W połowie kwietnia wzięliœmy udział w I etapie V edycji ogólnopolskiego konkursu w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR) organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Œwištecznej Pomocy. ...więcej
KORRIDA I CORRIDA
Dnia 13 kwietnia br. uczennice naszej szkoły: Martyna Kirszniok, Kinga Dudek i Weronika Bołdys wzięły udział w XI Powiatowych Igrzyskach Ortograficznych „Korrida- Corrida 2016”. ...więcej
POWSTAŃCZA KLASÓWKA
Uczeń naszej szkoły Sebastian Wojciech z klasy IV a w dniu 14 kwietnia uczestniczył w finale wojewódzkim konkursu „Klasówka powstańcza”. Finał miał miejsce w Sali Sejmu Œlšskiego. ...więcej
ROZWIŃ SKRZYDŁA – BĽD ORŁEM
Dzieło wspierania młodych, zainicjowane w naszej szkole w roku kanonizacji papieża Jana Pawła II. Propozycja skierowana jest do uczniów klas IV-VI naszej szkoły, których œrednia ocen na półrocze nie przekracza 4,0. ...więcej
Byki i byczki - czyli językowe potyczki
W prima aprilis uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w wojewódzkim konkursie „Byki i byczki - czyli językowe potyczki” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach- Pracownię Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej we współpracy z Pracowniš Lingwistycznš. ...więcej
POWSTAŃCZA KLASÓWKA
18 marca o godzinie 9.50, 13 uczniów naszej szkoły przystšpiło do etapu szkolnego konkursu o III Powstaniu Œlšskim. Konkurs jest wydarzeniem wpisujšcym się w obchody 95 rocznicy III Powstania Œlšskiego. Konkurs został objęty patronatem: Marszałka Województwa Œlšskiego, Wojewody Œlšskiego, Prezydenta Œwiętochłowic i Kuratorium Oœwiaty w Katowicach. ...więcej
DNI KULTURY ANTYCZNEJ
W dniach od 17 marca do 23 marca w naszej szkole realizowano projekt „Mitologiczny – starożytny kršg” miał na celu upowszechnienie wiedzy dotyczšcej mitologii. ...więcej
Papież Franciszek –człowiek który zmienia œwiat
Dnia 22 marca br. w Gimnazjum nr.1 w Lędzinach odbył się konkurs religijny pt . „Papież Franciszek –człowiek który zmienia œwiat ‘’. Uczennice naszej szkoły zdobyły I i III miejsce. ...więcej
TYDZIEŃ KULTURY ANTYCZNEJ
W dniach 17-23 marca realizowany jest w naszej szkole projekt „MITOLOGICZNY - STAROZYTNY KRĽG". Szczegółowe informacje zamieszczone sš na plakacie wykonnanym przez uczennicę Glorię Nowak.
DZIEŃ LICZBY PI
Jak co roku w naszej szkole obchodziliœmy w marcu œwięto liczby ?. Uczniowie przygotowali ciekawe scenki opowiadajšce o życiu i osišgnięciach sławnych matematyków, wykonali przepiękne plakaty nawišzujšce do zagadnień matematycznych i hasła propagujšce przedmiot. ...więcej
REKOLEKCJE W OPACTWIE
W dniach 14-16 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. W pierwszym dniu grupa 48 uczniów z klas II-VI wyjechała z Paniš Dyrektor i opiekunami do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, aby inaczej przeżyć rekolekcje. ...więcej
KOLEJNE SPOTKANIE Z TEATREM
Dnia 9 marca br. klasy IV i V obejrzały w sali kinowej „Piast” przedstawienie „Legendy warszawskie”. Spektakl przygotował Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa. ...więcej
TAJEMNICE STAROŻYTNOŒCI
W marcu 2016 r uczniowie klas pištych wzięli udział w szkolnym konkursie historycznym zatytułowanym „ Tajemnice starożytnoœci”. ...więcej
KREATYWNIE I ODWAŻNIE
JESTEŒMY W FINALE MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU

5 marca br. dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach brały udział w Regionalnych Eliminacjach Odysei Umysłu w Krakowie. Do konkursowych zmagań zgłosiły się 73 drużyny z 5 województw. W swoich kategoriach wiekowych i problemach długoterminowych lędzińscy Odyseusze zdeklasowali konkurencję zajmujšc pierwsze miejsca i awansowali do ogólnopolskiego finału w Gdyni. ...więcej
TO NASZA WSPÓLNA DROGA DO SUKCESU
W grudniu uczniowie klas II i III wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie ,,Stypendiada Wczesnoszkolna’’. W ramach projektu 158 najmłodszych uczniów naszej szkoły rywalizowało w konkursach: czytelniczym, ortograficznym, matematycznym i plastycznym. 22 uczniów osišgneło czołowe miejsca: I i II oraz wyróżnienia. ...więcej
O KRÓLEWNIE ŒNIEŻCE BAJKA INACZEJ –PRZEDSTAWIENIE
W RAMACH AKCJI PROFILAKTYCZNEJ „ALKOHOLOWI I NARKOTYKOM – NIE!"

W pištek przed feriami klasy II d, II e oraz III b i III c wystawiły dla klas I – III przedstawienie profilaktyczne „O królewnie Œnieżce bajka inaczej”. ...więcej
DZIEŃ KSIĽŻKI DLA AFRYKI
Już od listopada 2015 r. nasza szkoła bierze udział w projekcie „MALI uczniowie idš do szkoły” pod auspicjami UNICEF-u. W zwišzku z tym podjęliœmy się realizacji zdań, wœród których znalazła się organizacja „Dnia Ksišżki dla Afryki”. Na tę uroczystoœć zaprosiliœmy 1 lutego rodziców naszych uczniów. ...więcej
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ALFIK MATEMATYCZNY”
Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Michał Leja z klasy 4b – najlepszy z klas czwartych -zdobył 4 miejsce w województwie, Jakub Jaromin z klasy 5a - zdobył 20 miejsce w województwie, Julia Botor z klasy 6b – uzyskała najlepszy wynik z klas szóstych naszej szkoły. ...więcej
CZTERY PORY ROKU
W dniach od 8 do 12 lutego trwał w naszej szkole Tydzień Języka Ojczystego, którego zwieńczeniem był konkurs recytatorski „Cztery pory roku”. ...więcej
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W dniu 26.02 2016r odbyło się uroczyste spotkanie seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klasy I C zaprosili babcie i dziadków, by w serdecznej atmosferze okazać szacunek, miłoœć i wdzięcznoœć za codzienny trud i pomoc w wychowaniu wnuków. ...więcej
MIEDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA
18 i 19 stycznia obchodziliœmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. W tym roku o oprawę artystycznš tego wydarzenia postarali się członkowie kółka bibliotecznego. ...więcej
4 DOWODY TALENTU
Już od kilku lat Biblioteka Miejska w Lędzinach jest organizatorem konkursu recytatorskiego „W œwištecznym nastroju”.Poziom tegorocznego konkursu stał na bardzo wysokim poziomie, dlatego tym bardziej cieszymy się z sukcesu, jaki odnieœli nasi uczniowie: Sebastian Wojciech zajšł I miejsce a Alicja Œcierska II miejsce w kategorii klas IV, Gloria Nowak-I miejsce w kategorii klas V, Emilia Połeć-II miejsce a Martyna Danel wyróżnienie w kategorii klas VI. ...więcej
FINAŁ WOŒP
10 stycznia 2016 r. po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Œwištecznej Pomocy. Był to już 24 Finał. Także nasza szkoła jak co roku przygotowała się do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. ...więcej
NASZ CZAS - JASEŁKA
22 grudnia w naszej szkole wystawione zostały Jasełka szkolne przygotowane przez uczniów klas starszych. W tym roku motywem przewodnim była podróż dzieci przez epoki wehikułem czasu. Stšd i tytuł Jasełek- „Nasz czas”. ...więcej
OBCHODY ROKU JANA DŁUGOSZA
W dniu 18 grudnia 2015 roku do naszej szkoły przybyło wielu goœci. Okazjš do tak licznego spotkania były obchody Roku Sławnych Polaków, które w naszej szkole stały się już tradycjš. Tym razem uczciliœmy wspaniałego œredniowiecznego kronikarza Jana Długosza oraz współczesnš autorkę wierszy i opowiadań dla dzieci – Wandę Chotomskš. ...więcej


OBCHODY ROKU JANA DŁUGOSZA-FILM
SZELEST MIJANEGO CZASU
Dziewištego grudnia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie recytatorskim twórczoœci Gustawa Morcinka ,,Szelest mijanego czasu”. Miło nam poinformować, że II miejsca została Gloria Nowak z klasy VB. ...więcej
WARTO POMAGAĆ
Przed nami rodzinne, radosne i długo oczekiwane Œwięta Bożego Narodzenia. Sš jednak osoby chore i samotne, o których staramy się nie zapominać. ...więcej
O CZYM MARZYSZ - REALIZUJ DZISIAJ
Chcemy się pochwalić wielkim sukcesem naszych uczniów bioršcych udział w Rejonowym Konkursie Twórczoœci Dziecięcej „Niech zaœwieci słońce” o Laur Rafała Pomorskiego. Alicja Œcierska zajęła I miejsce w kategorii klas IV za utwór pisany prozš, a Filip Szamota zajšł II miejsce w kategorii klas V za utwór poetycki. ...więcej
TALENT JEST W TOBIE
Dnia 3 grudnia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach odbył się konkurs talentów. Z naszej szkoły laureatami zostali: Natalia Łšczna i Sebastian Rakowski za interpretację wierszy o tematyce œwištecznej. ...więcej
Œwiatowy Dzień Pluszowego Misia
Tegoroczne obchody „Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia” odbyły się w naszej szkole dnia 2 grudnia w bibliotece szkolnej z udziałem najmłodszych wychowanków - uczniów klas I. ...więcej
UNIWERSYTET SWPSW imieniu Uniwersytetu SWPS pragniemy Państwa powiadomić o dwóch ciekawych inicjatywach: Strefa Rodzica i Strefa Psyche. Strefa Rodzica przybliża, pogłębia lub weryfikuje wiedzę i umiejetnoœci rodziców. Wybitni ęksperci zajmujšcy się tematykš wychowawczš, poruszajš problemy zwišzane z psychologiš dziecka. Projekt Strefa Psyche zakłada cykliczne comiesięczne spotkania. Spotkania w Strefie Psyche i Strefie Rodzica sš bezpłatne.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE STREFA PSYCHE


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE STREFA RODZICA
DRODZY UCZNIOWIE
WSPANIALI RODZICE

Nadal zbieramy do 16 grudnia zbiórkę prezentów ogłaszamy, bo sprawić œwištecznš radoœć zamiar innym mamy. Różne artykuły zbieramy, dla dzieci które w Domu Dziecka im. Œw. Ojca Pio w Mysłowicach mieszkajš i nie zawsze tyle radoœci od życia dostajš. ...więcej
NAJFAJNIEJSZA PODSTAWÓWKA W POWIECIE
Ogłaszamy wszystkim najważniejszš wiadomoœć sezonu, że w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Zachodni i ogólnopolski portal internetowy NaszeMiasto.pl na NAJFAJNIEJSZĽ PODSTAWÓWKĘ W POWIECIE zdobyliœmy 7862 głosy, co dało nam II miejsce spoœród 11 szkół podstawowych bioršcych udział w konkursie. Przegraliœmy jedynie o 24 głosy ze szkołš ze Œwierczyńca. Zacięta walka toczyła się do ostatnich minut i szala zwycięstwa przechylała się na korzyœć jednej lub drugiej placówki. Jest nam niezwykle miło, że tyle osób oddało na naszš szkołę swój głos. Dodatkowo jesteœmy dumni za wszystkie miłe i kulturalne komentarze jakie wysyłaliœcie pod adresem naszej TRÓJKI i walkę fair play. Nie mielibyœmy tego II miejsca, gdyby nie Wy! Œwiadczy to o tym, iż doceniacie działania wszystkich pracowników szkoły na czele z Paniš Dyrektor Małgorzatš Szeligiewicz, która tworzy niesamowitš atmosferę wspólnej nauki i zabawy i chętnie angażuje nas w ciekawe projekty. Liczny udział w konkursach i wysokie miejsca przyczyniajš się niewštpliwie do sukcesu jaki osišgnęliœmy. Dziękujemy wszystkim za wspaniałš zabawę, natomiast zwycięskiej szkole gratulujemy …a za rok będziemy pierwsi!
NAJFAJNIEJSZA PODSTAWÓWKA W POWIECIE
Ogłaszamy wszystkim najważniejszš wiadomoœć sezonu, że w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Zachodni i ogólnopolski portal internetowy NaszeMiasto.pl na NAJFAJNIEJSZĽ PODSTAWÓWKĘ W POWIECIE zdobyliœmy 7862 głosy, co dało nam II miejsce spoœród 11 szkół podstawowych bioršcych udział w konkursie. Przegraliœmy jedynie o 24 głosy ze szkołš ze Œwierczyńca. Zacięta walka toczyła się do ostatnich minut i szala zwycięstwa przechylała się na korzyœć jednej lub drugiej placówki. Jest nam niezwykle miło, że tyle osób oddało na naszš szkołę swój głos. Dodatkowo jesteœmy dumni za wszystkie miłe i kulturalne komentarze jakie wysyłaliœcie pod adresem naszej TRÓJKI i walkę fair play. Nie mielibyœmy tego II miejsca, gdyby nie Wy! Œwiadczy to o tym, iż doceniacie działania wszystkich pracowników szkoły na czele z Paniš Dyrektor Małgorzatš Szeligiewicz, która tworzy niesamowitš atmosferę wspólnej nauki i zabawy i chętnie angażuje nas w ciekawe projekty. Liczny udział w konkursach i wysokie miejsca przyczyniajš się niewštpliwie do sukcesu jaki osišgnęliœmy. Dziękujemy wszystkim za wspaniałš zabawę, natomiast zwycięskiej szkole gratulujemy …a za rok będziemy pierwsi!


j‡6 ZŠk…2pC‘¸NO¸¤ąś%#…-řŸNjW†hŚÔ#ű8–ÔÉş2‡*€Žť‡@1Ҳ&DžLS íb„ŕx ~Ő*M\̒ň'˝uĚ1Ç`“çč\ŠeÄ3„F„EŽW!ŽyçבW!żŰ4iľ„`œ ˙hJťyŠĺÚŒŹ„`šýáő>źâ´„$•™ƒžěĂĎ$SކŽhůçŸá÷ŕţ“†FYöVĂš~8ďí[…K iĺá˛@=ČüúÓE˘Ä'…ÖKŘY°p8Ď<č*#~mDržtĺ„vŠĐ–rdČ7¸ëZ !ŁVŸÉEbJżn˝ńďVgąH W 9ÂőéŸ^i!ˇ™eť’h“o:ƒĎéJ2÷“błą›u SHę7]FT(eŁwĆúőVS%Źs"ěEP70'=úŐŇE5œď(TSŽ˝??ŇŁš°Ss.Ќˇg ě}_­RŞĺ;˝Ćg[ ťs É5ť†`pô&Ż}ŽŇAš›b˜śŠČ´˘XŠĆčŞH;Ľ aöçҝhl^c’ůJÝ ôýz¨M& ŰV`On tś…˛ 8bܨţčÖŁžĺü¤ś‘üݘ,ĚÄç§×ĽZşű7ۡŤ#ü *+}ěwoLŐ[€ˇ— YŒJŠ€<ÇĘkU$´kPŢě4ŠÂ6hˇeÉČĎ_zиXahĺśFbç%ą÷{Ś:TQ(So‚Ě2¸ î;öŠ.<ÉŁo3|{ 8<QĹ?h“i­F¤’Ô<ŮźŠ6•ĘŇŸşŁ#'óŞ m2:Mć-źDƒ"€ ž=^jXšÝ^%$ůF<ÁÁäçN{Ő;—Â,MÄ°';‡N§ZŞU ŐŚElƍ%y­ď°Ű2ĘŃÄ"śŠ3‚ÁAç׍XýŕOšI.yŔĆ8ôŔ3JZ6tÉĘąäˇů⁠f,Ľ $uě}4ZR˛Z•?!Ž^ †_-&lcyÎ5qdžŮ ¨Ç-Œąĺ¸¨ƒ¤ĽśC°“‚Ą†ăĎ$űU?´ˆ./!w2‚~@NvŒr yń§Räĺ+Ĺěťٚ˘B¤’|I)•<ézćąŇWşk§ÜÄŞ!Aő­Hś:ů‹ć:)ŔűżJĽćˆćxIVŢIBN1í]ŽOšć…+˜â’Gˆł˛äŕrx5ç‚Y´Sş5ÜD‚¨ źgŢ˝&úp$^=’*€Ä ž˝Ö¸ Ղ;뾁<˘Í‰F76OzžkJĚŇ3Ś‘â¸ó$Šb7óő? Ë2\š!‘rT*ŕ sяçVfťxV0ěą>ě$_ÄGLâ¨ý b[ÎAďWĄ[UdšIaI$ŔÇÝĆp¨›–2y–íłMľQ€'ĆxqźR4.Fd OË× ëSáń:Ć#TiĆě’ě~‚Şám[ ɑϔĂľhöe´óĹIJHŇăcÇn;i‘ƲĘSÍuş0`sˇÇ\VŒ^SÂVC ™cŐSWӚ‘PěľX”3ĄĄP9ďůU¤­n‚p}"crnter" src="img15/wosp/min/1.jpg">

GRAMY DLA WOŒP
Cieszymy się, że nasza szkoła od lat uczestniczy w kolejnych finałach WOŒP wpisujšc się w życie kulturalne miasta i wspierajšc działalnoœć charytatywnš. Oby tak dalej. Do przyszłego roku! Sie ma! ...więcej
KTO ZACZEPIA I BIJE, TEN KRÓCEJ ŻYJE
OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W ramach akcji „Przeciwdziałanie przemocy i agresji” w klasach IV – VI propagowano różnorodne działania majšce na celu promowanie bezpieczeństwa w szkole i poza niš. Akcja ta pozwoliła rozbudzić u uczniów zainteresowanie bezpieczeństwem własnym i swoich rówieœników. W klasach IV-VI odbyły się dwa konkursy- literacki i plastyczny. ...więcej
SZKOŁA TALENTÓW
Jedni œpiewajš kolędy, inni muzykujš, a niektórzy zachwycajš grš aktorskš. W każdym z uczniów drzemie ukryty talent, który z radoœciš odkrywamy. Z zachwytem oglšdaliœmy œwišteczne przedstawienie w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkolnej społecznoœci.


JASEŁKA PO ŒLĽSKU-FILM
ŒLĽSKI STRÓJ LUDOWY
Z inicjatywy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach – Pani Małgorzaty Szeligiewicz zakupiony został oryginalny œlšski strój dziewczęcy. Sfinansowania podjęła się Rada Rodziców, która zawsze chętnie wspiera rozwój naszej placówki. W stroju zaprezentowała się już jedna z uczennic, która miała okazję podczas Barbórki składać życzenia górnikom kopalni „Ziemowit”. Jest to pierwszy krok do zakupu profesjonalnych strojów ludowych dla naszych uczniów.


BARBÓRKA-FILM
MOJA SZKOŁA
Konkurs literacki „Moja szkoła”
Organizator konkursu: SP3 Lędziny ...więcej
ORGANIZACJA TYGODNIA LITEREK „RZ”, „Ż”
Czas trwania „Tygodnia ortografii”: od 19.01.2015r. (poniedziałek) do 26.01.2015r. (poniedziałek) ...więcej
GÓRA GROSZA USYPANA
Dziękujemy wszystkim klasom za niezwykle aktywne włšczenie się do ogólnopolskiej akcji Góra Grosza organizowanej przez fundację Nasz Dom, która zbiera fundusze na rodzinne domy dziecka. ...więcej
NAJFAJNIEJSZA PODSTAWÓWKA W POWIECIE
Ogłaszamy wszystkim najważniejszš wiadomoœć sezonu, że w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Zachodni i ogólnopolski portal internetowy NaszeMiasto.pl na NAJFAJNIEJSZĽ PODSTAWÓWKĘ W POWIECIE zdobyliœmy 7862 głosy, co dało nam II miejsce spoœród 11 szkół podstawowych bioršcych udział w konkursie. Przegraliœmy jedynie o 24 głosy ze szkołš ze Œwierczyńca. Zacięta walka toczyła się do ostatnich minut i szala zwycięstwa przechylała się na korzyœć jednej lub drugiej placówki. Jest nam niezwykle miło, że tyle osyle osób oddało na naszš szkołę swój głos. Dodatkowo jesteœmy dumni za wszystkie miłe i kulturalne komentarze jakie wysyłaliœcie pod adresem naszej TRÓJKI i walkę fair play. Nie mielibyœmy tego II miejsca, gdyby nie Wy! Œwiadczy to o tym, iż doceniacie działania wszystkich pracowników szkoły na czele z Paniš Dyrektor Małgorzatš Szeligiewicz, która tworzy niesamowitš atmosferę wspólnej nauki i zabawy i chętnie angażuje nas w ciekawe projekty. Liczny udział w konkursach i wysokie miejsca przyczyniajš się niewštpliwie do sukcesu jaki osišgnęliœmy. Dziękujemy wszystkim za wspaniałš zabawę, natomiast zwycięskiej szkole gratulujemy …a za rok będziemy pierwsi!