. Imieniny :
Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga

43-143 Lędziny      ul. Hołdunowska 13

tel./fax 32 2167524      e-mail: sp3ruberga@op.pl

GŁÓWNA                     DZWONKI                      PODRĘCZNIKI                      PLAN LEKCJI                      DYREKCJAUŚMIECHNIĘTA „TRÓJKA”
Światowy Dzień Orderu Uśmiechu obchodzony jest 21 września. W tym roku z inicjatywy pani Dyrektor Małgorzaty Szeligiewicz nasza szkoła włączyła się w obchody tego „uśmiechniętego dnia. ...więcej
NARODOWE CZYTANIE
Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP pana A. Dudy. W tym roku nasi uczniowie poznali fragmenty słynnej powieści H. Sienkiewicza „Quo vadis”. ...więcej
PROJEKTY CEO
W tym roku szkolnym nasz szkoła po raz kolejny uczestniczy w projektach CEO. ...więcej
Z UŚMIECHEM POWITANY NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017
1 września 2016r. o godzinie 9.30 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach zebrali się na placu szkolnym, aby powitać nowy rok szkolny. Wszystkich serdecznie powitała Pani Dyrektor Małgorzata Szeligiewicz, która szczególne słowa skierowała do uczniów klas pierwszych. To oni byli w tym dniu najważniejsi, bo rozpoczęli edukacyjną przygodę i ważny etap w swoim życiu. ...więcej
DZWONEK NA OBIAD
„Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcję dożywania dzieci w polskich szkołach. Temu właśnie służy program Fundacji „Być Bardziej”, która do 20 września br. czeka na zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017. O stypendium obiadowe mogą ubiegać się rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny. Aby zgłosić swój udział należy przesłać wniosek dostępny na stronie internetowej."


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
Drogi Rodzicu, Twoje dziecko idąc do szkoły powinno mieć:


LISTA
WYPRAWKA SZKOLNA
Informacje dotyczące programu „Wyprawka szkolna”. W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
- uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.


WYPRAWKA SZKOLNA-SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Debata o edukacji – wizyta szefowej MEN w Lędzinach
Minister Anna Zalewska wzięła udział w lokalnej debacie oświatowej na terenie województwa śląskiego. Konferencja „Edukacja na potrzeby jutra – jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w świetle nowelizacji ustawy o systemie oświaty” odbyła się w poniedziałek w Lędzinach.Poniedziałkowa konferencja powiązana była ze świętem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach, która co roku obchodzi swoje święto dokładnie 13 czerwca o godzinie 13.00.


ARTUKUŁ NA STRONIE MEN
SAMODZIELNIE I NIESZABLONOWO - ODYSEJA UMYSŁU
Wielki sukces naszych ODYSEUSZY:)
W międzynarodowym konkursie w finale ogólnopolskim w Gdyni nasze drużyny zdobyły wysokie miejsca: 5 i 21. To wielki sukces uczniów lędzińskiej "trójki". Udowodnili, że potrafią marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. GRATULACJE!!!! ...więcej
ROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH
„Rozmawiajmy o uchodźcach” jest projektem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Fundacją Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Program dotyka spraw uchodźców i procesów migracyjnych oraz sposobów na to, by otwarcie poruszać te tematy. Zapraszamy na stronę internetową: www.ceo.org.pl/migracje
NAGRODA SPECJALNA UKS „Orka”
Z okazji jubileuszu 25 - lecia uzyskania samorządności miasta Lędziny Uczniowski Klub Sportowy „Orka” otrzymał nagrodę specjalną Burmistrza Miasta Lędziny Krystyny Wróbel. ...więcej
UNIWERSYTET SWPSW imieniu Uniwersytetu SWPS pragniemy Państwa powiadomić o dwóch ciekawych inicjatywach: Strefa Rodzica i Strefa Psyche. Strefa Rodzica przybliża, pogłębia lub weryfikuje wiedzę i umiejetności rodziców. Wybitni ęksperci zajmujący się tematyką wychowawczą, poruszają problemy związane z psychologią dziecka. Projekt Strefa Psyche zakłada cykliczne comiesięczne spotkania. Spotkania w Strefie Psyche i Strefie Rodzica są bezpłatne.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE STREFA PSYCHE


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE STREFA RODZICA
DRODZY UCZNIOWIE
WSPANIALI RODZICE

Nadal zbieramy do 16 grudnia zbiórkę prezentów ogłaszamy, bo sprawić świąteczną radość zamiar innym mamy. Różne artykuły zbieramy, dla dzieci które w Domu Dziecka im. Św. Ojca Pio w Mysłowicach mieszkają i nie zawsze tyle radości od życia dostają. ...więcej
NAJFAJNIEJSZA PODSTAWÓWKA W POWIECIE
Ogłaszamy wszystkim najważniejszą wiadomość sezonu, że w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Zachodni i ogólnopolski portal internetowy NaszeMiasto.pl na NAJFAJNIEJSZĄ PODSTAWÓWKĘ W POWIECIE zdobyliśmy 7862 głosy, co dało nam II miejsce spośród 11 szkół podstawowych biorących udział w konkursie. Przegraliśmy jedynie o 24 głosy ze szkołą ze Świerczyńca. Zacięta walka toczyła się do ostatnich minut i szala zwycięstwa przechylała się na korzyść jednej lub drugiej placówki. Jest nam niezwykle miło, że tyle osób oddało na naszą szkołę swój głos. Dodatkowo jesteśmy dumni za wszystkie miłe i kulturalne komentarze jakie wysyłaliście pod adresem naszej TRÓJKI i walkę fair play. Nie mielibyśmy tego II miejsca, gdyby nie Wy! Świadczy to o tym, iż doceniacie działania wszystkich pracowników szkoły na czele z Panią Dyrektor Małgorzatą Szeligiewicz, która tworzy niesamowitą atmosferę wspólnej nauki i zabawy i chętnie angażuje nas w ciekawe projekty. Liczny udział w konkursach i wysokie miejsca przyczyniają się niewątpliwie do sukcesu jaki osiągnęliśmy. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę, natomiast zwycięskiej szkole gratulujemy …a za rok będziemy pierwsi!